សេដា-ท้อ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សេដា
อ่านว่า : เซดา
แปลว่า : ลูกท้อ
អានថា : លូក ថ
English : Egg fruit

ตัวอย่าง : ផ្លែសេដាសាបៗអត់សូវឆ្ងាញ់ទេ។
อ่านว่า : พลาย เซดา สาบๆ อ็อด โซว ชงังญ์ เต้
แปลว่า : ลูกท้อจืดๆไม่ค่อยอร่อยหรอก
អានថា : លូក ថ ជឺតៗ ម៉ៃខយ់ អៈរ៉យ រ៉ក

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %