សេចក្ដីសំបុត្រ!  ជូនចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់ 

Spread the love

សេចក្ដីសំបុត្រ!  ជូនចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់  
ភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះ តើកូនសុខសប្បាយដែរទេ? ម៉ែសុខសប្បាយជាធម្មតាទេ  កុំបារម្មណ៍ពីម៉ែអី  ភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះ កូនមិនចាំបាច់មកលេងម៉ែទេ ព្រោះកាលពីភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំទៅម៉ិញ​ ម៉ែបានលក់ស្រូវដើម្បីផ្ញើឱ្យកូន ជាសោហ៊ុយធ្វើដំណើរមកលេងម៉ែ ហើយពេលកូនត្រឡប់ទៅវិញម៉ែក៏បានទៅសងថ្លៃស្រាដែលកូនបានជឿចិនយកមកផឹកស៊ីរួចហើយដែរ  ម៉ែសុខសប្បាយទេ កូនមិនបាច់មកទេឆ្នាំនេះ៕  
ពីម្តាយ

ความคิดเห็น