សៀវភៅសរសេរ-สมุด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សៀវភៅសរសេរ
อ่านว่า : เซียวเภิวซอเซ
แปลว่า : สมุด
អានថា : សៈមុត
ภาษาอังกฤษ : Notebook

ตัวอย่าง : សៀវភៅសរសរនៅទីនេះលក់ថ្លៃណាស់។
อ่านว่า : เซียวเภิวซอเซ เนิวตีนิฮ์ โละก์ ทฺไล น่ะฮ์
แปลว่า : สมุดที่นี่ขายแพงมาก
អានថា : សៈមុតធីនីខ៎ាយភែងម៉ាក

ความคิดเห็น

Next Post

កន្ត្រៃ-กรรไกร ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Thu Dec 25 , 2014
Spread the love ภาษาเขมร : កន្ត្រៃ อ่านว่า : ก็อนไตร แปลว่า : กรรไกร, กรรไตร អានថា : កាន់ក្រៃ, កាន់ត្រៃ ภาษาอังกฤษ : Scissors ตัวอย่าง : បង ឃើញកន្ត្រៃខ្ញុំអត់? อ่านว่า : บอง เคิงญ์ ก็อนไตร คญม อ๊อด? แปลว่า : พี่ เห็นกรรไกรผมไหม អានថា : ភី ហ៊េនកាន់ក្រៃផ៎មម៉ៃ? ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 2,091 Related Posts:ដក-ถอน, ชักออก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជាង-กว่า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃវិកាយប័ត្រ-ใบเสร็จ ภาษาเขมรวันละคำ […]
%d bloggers like this: