សួស្ដី, ជំរាបសួរ-สวัสดี ภาษาเขมรวันละคำ on YouTube

Read Time:5 Second

ภาษาเขมรวันละคำ กับครูฤทธี

คำที่ 1
ภาษาเขมร : សួស្ដី
อ่านว่า : ซัว เสด็ย
แปลว่า : สวัสดี
ภาษาอังกฤษ : Hi

คำที่ 2
ภาษาเขมร : ជំរាបសួរ
อ่านว่า : จุม เรียบ ซัว
แปลว่า : สวัสดีครับ/ค่ะ
ภาษาอังกฤษ : Hello or Hi

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %