សួត-ปอด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សួត
อ่านว่า : สวด
แปลว่า :ปอด
អានថា : ប៉ត
ภาษาอังกฤษ : Lung

ตัวอย่าง : ការជក់បារីធ្វើឲ្យកើតជំងឺមហារីកសួត។
อ่านว่า : กา โจะก์ บาแร็ย ทฺเวอ ออย เกิว์ด จ็ม งือ โมฮารีกสวด
แปลว่า : การสูบบุหรี่ทำให้เป็นโรคมะเร็งปอด
អានថា : កានស៊ូបប៊ុរីថាំហ់ៃប៉េន់រោគម៉ៈរេង់ប៉ត

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %