សិស្ស-นักเรียน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
សិស្ស-นักเรียน

សិស្ស-นักเรียน

ภาษาเขมร : សិស្ស
อ่านว่า : เซอะฮ์
แปลว่า : นักเรียน
ภาษาอังกฤษ : High school student

ตัวอย่าง : ពួកគេជាសិស្សថ្នាក់ទី១២សាលារៀនក្រសាំងភិថៈយ៉ាខុម។
อ่านว่า : ปัวะก์ เก เจีย เซอะฮ์ ทนะ ตี ด็อบ ปี ซาลาเรียน กรอ ซัง พิทยาคม
แปลว่า : พวกเขาเป็นนักเรียนชั้นที่๑๒(ม.6) โรงเรียนกระสังพิทยาคม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %