សាលាដបង្គា-สลัดกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សាលាដបង្គា
อ่านว่า : ซาหลาด บ็อง เกีย
แปลว่า : สลัดกุ้ง
ภาษาอังกฤษ : Shrimp Salad

ตัวอย่าง : ខ្ញុំញ៉ាំសាលាដបង្គានៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរៀប។
อ่านว่า : คญม ญำ สลัด บ็องเกีย เนิว โคชนียะทาน มวย ก็อน แลย์ง เนิว แคย์ด เซียม เรียบ
แปลว่า : ฉันได้กินสลัดกุ้งที่ภัตคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดเสียมเรียบ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %