សាច់ជ្រូកបីជាន់-หมูสามชั้น

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សាច់ជ្រូកបីជាន់
อ่านว่า : สัย์จ จรูก แบ็ย จ็วน
แปลว่า : หมูสามชั้น
ภาษาอังกฤษ : Streaky pork

ตัวอย่าง : អ្នកណាមិនធ្លាប់ឃើញមកមើល នេះគេហៅថាជ្រូកបីជាន់
อ่านว่า : เนียะ นา เมิน ทล็วบ เคิย์ญ โมก เมิว์ล นิ่ฮ์ เก เฮา ทา จรูก แบ็ย จ็วน
แปลว่า : ใครไม่เคยเห็นมาดู นี่เขาเรียกว่าหมูสามชั้น

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %