សាច់ក្ដាម-ปูอัด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second


ภาษาเขมร: សាច់ក្ដាម
อ่านว่า: สักจ์ กฺดาม
แปลว่า: ปูอัด
អានថា: ពូអាត់
ภาษาอังกฤษ: Crab stick

ตัวอย่าง: តើអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ក្ដាមជ្រលក់វ៉ាសាប៊ិទេ?
อ่านว่า: : เตอว์ เนียะ โจวล์ เจิด ญำ สักจ์ กฺดาม จฺโร โละ วาซาบิ เต๊?
แปลว่า: คุณชอบกินปูอัดจิ้มวาซาบิไหม
អានថា: ឃូន់ ឆប់ គីន់ ពូអាត់ ជីម់ វ៉ាសាប៊ិ ម៉ៃ?

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %