សរសៃឈាម-เส้นเลือด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សរសៃឈាម
อ่านว่า : ซอไซเชียม
แปลว่า :เส้นเลือด
អានថា : ស់េន់ ល់ឿត
ภาษาอังกฤษ : blood vessel

ตัวอย่าง : កុំគិតច្រើនពេក ប្រយ័ត្នកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលណា។
อ่านว่า : กม เกิด จฺเริว์น เปก  ปรอยัด เกิว์ด จมงือ ดักจ์ ซอไซ เชียม กฺนง คัว กฺบาวล์ น่า
แปลว่า : อย่าคิดมาก เดี๋ยวเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
អានថា : យ៉ាឃីត់ម៉ាក ដ៎ៀវប៉េន់រោគសេ់នល់ឿតណៃសៈម៉ងទីប

Admin : Rithy

ความคิดเห็น