សម-ซ่อม ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
image

សម

ภาษาเขมร : សម
อ่านว่า : ซอม
แปลว่า : ช้อนซ่อม
ภาษาอังกฤษ : Fork

ตัวอย่าง : ពេលញ៉ាំបាយ យើងប្រើសម។
อ่านว่า : เปว์ล ญำ บาย เยิง ปราวร์ ซอม
แปลว่า : เวลากินข้าว เราใช้ซ่อม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %