សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនភាសាថៃ

Read Time:6 Second

សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនភាសាថៃ IFL ដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាថៃមានបើកបង្រៀនណា

#Thai Short Course G 15
* ទទួលពាក្យនិងបង់ថ្លៃសិក្សាៈ 15 កុម្ភៈ – 14 មីនា 2019 បន្ទប់ 107 អគារ A, RUPP
* ចូលរៀនៈ 16 មីនា 2019 – 27 កក្កដា 2019
* ពាក្យចូលរៀនអាចមកទទួលនៅបន្ទប់ ០៣ ជាន់ផ្ទាល់ដី ឬបន្ទប់ដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាថៃជាន់ទី ៣ អគារ E, IFL
ទាញយកពាក្យៈ https://drive.google.com/file/d/10sahrUKsPO_EfRGiRJHqnhj3GNTCNgHI/view?usp=sharing

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %