សម៉-สมอ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
សម៉-สมอ ภาษาเขมรวันละคำ

សម៉-สมอ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សម៉
อ่านว่า : ซมอ
แปลว่า : สมอ
ภาษาอังกฤษ : chebula Retz

ตัวอย่าง : សម៉ជាឱសថបុរាណមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង។
อ่านว่า : ซอม เจีย อาว สถ โบะราณ เมียน ปรอ ยอยจ์ จเริว์น ยาง
แปลว่า : สมอเป็นสมุนไพรมีประโยชน์หลายอย่าง

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %