សណ្ដែកកួរ-ถั่วฝักยาว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សណ្ដែកកួរ
อ่านว่า : ซ็อน แดย์ก กัว
แปลว่า :ถั่วฝักยาว
អានថា : ធួហ្វាក់យ៉ាវ
ภาษาอังกฤษ : Long Bean

ตัวอย่าง : សណ្ដែកកួរទិញពីរបាច់ថែមមួយបាច់។
อ่านว่า : ซ็อน แดย์กัว ติงญ์ ปี บักจ์ แทย์ม มวย บักจ์
แปลว่า : ถั่วฝักยาวซื้อสองกำแถมหนึ่งกำ
អានថា : ធួហ្វាក់យ៉ាវសឺស៎ងកាំធ៎ែមនឺង់កាំ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น