សង្សារ-แฟน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សង្សារ
อ่านว่า : ซ็องซา
แปลว่า : แฟน
អានថា : ហ្វ៊ែន

ตัวอย่าง : ចង់មានសង្សារម្នាក់។
อ่านว่า : จ็อง เมียน ซ็องซา มฺเนียะ
แปลว่า : อยากมีแฟนสักคน
អានថា : យ៉ាកមីហ្វ៊ែនស័កឃន់

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %