សង់ខ្យាល្ពៅ-สังขยาฟักทอง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សង់ខ្យាល្ពៅ
อ่านว่า : ซ็อง คฺยา ลฺเปิว
แปลว่า : สังขยาฟักทอง
អានថា : សាំងខៈយ៉ាហ្វាក់ថង

ตัวอย่าง : ខានបានញ៉ាំសង់ខ្យាល្ពៅយូរហើយ។
อ่านว่า : คานบานญำ ซ็องคฺยา ลฺเปิว ยู เฮย
แปลว่า : ไม่ได้กินสังขยาฟังทองมานานแล้ว
អានថា : ម៉ៃដាយ់គីនសាំងខៈយ៉ាហ្វាក់ថងម៉ាណានលែវ

By : Admin Ny Rithy

ความคิดเห็น