វិជ្ជាជីវៈ-วิชาชีพ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

ภาษาเขมร: វិជ្ជាជីវៈ
อ่านว่า: วิเจียจีเวียะ
แปลว่า: วิชาชีพ
អានថា: វិឆាឈីប
ภาษาอังกฤษ: profession

ตัวอย่าง: ចង់ឱ្យការងាររីកចម្រើន មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវគោរពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឯង។
อ่านว่า:  จ็อง ออย กา เงีย รีก จ็อม เริน โมนุฮ์ กรบ รูป ตฺโรว โก รพ วิเจีย จีเวียะ โรเบ๊าะฮ์ คลวน แอง
แปลว่า: อยากให้การงานเจริญรุ่งเรือง ทุกคนต้องเคารพในวิชาชีพของตน
អានថា: យ៉ាកហៃកានង៉ានចៈរើនរុងរឿង ធូក់ឃន់តង់ ខោវ រប់ ណៃ វិឆាឈីប ខ៎ងតុន

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %