វត្ថុបុរាណ-วัตถุโบราณ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
วัตถุโบราณ

วัตถุโบราณ

ภาษาเขมร : វត្ថុបុរាណ
อ่านว่า : ว็วด โทะ โบะ ราณ
แปลว่า : วัตถุโบราณ
ภาษาอังกฤษ : Antiques

ตัวอย่าง : នេះជាវត្ថុបុរាណដែលមានតម្លៃខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เจีย ว็วด โทะ โบะ ราณ แดว์ล เมียน ด็อม ไล คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : นี่คือวัตถุโบราณที่มีค่ามาก

 

0 0
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %