វង់ក្រចក-วงเล็บ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:3 Second

multiplication-27891_960_7201ภาษาเขมร : វង់ក្រចក
อ่านว่า : วง กรอจอก
แปลว่า : วงเล็บ
អានថា : វង់ឡេប់
English : parentheses or round brackets

ตัวอย่าง : រកនឹកឧទាហរណ៍សម្រាប់ពាក្យថាវង់ក្រចកអត់ឃើញសោះ។
อ่านว่า :โหรก เนิก อุเตียฮอ ซ็อมหรับ เปียะ ทา วง กรอ จอก อ็อด เคิงญ์ เซาะ

แปลว่า : หาตัวอย่างของคำว่าวงเล็บไม่ได้เลย
អានថា : ហ៎ាតួយ៉ាងខ៎ងខាំវ៉ាវង់ឡេប់ម៉ៃដាយ់លើយ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %