ល្វីង-ขม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ภาษาเขมร : ល្វីង

อ่านว่า :ลฺวีง

แปลว่า :ขม

អានថា : ខុ៎ម

English : bitter

ตัวอย่าง : វិធីជ្រើសរើសននោងមិនល្វីង ផ្លែវែងត្រង់, ពណ៌បៃតងចាស់, មានជ្រុងជ្រៅ
อ่านว่า : วิธี เจรอะฮ์ เรอะฮ์ โนโนง เมิน ลวีง  แพฺล เวง ตร็อง, ปัวใบตอง จ๊ะฮ์, เมียน จรุง เจฺริว
แปลว่า : วิธีเลือกบวบไม่ขม ผลยาวตนง สีเขียวเข้ม ร่องมีความลึก
អានថា : វិធីលឿកបួបម៉ៃខុ៎ម ភ៎ន់យ៉ាវទ្រង់ ស៊ីឃា៎វឃេម់ រ៉ង់មីខ្វាមលឺក់

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %