លក់ដុំ-ขายส่ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : លក់ដុំ, បោះដុំ
อ่านว่า : โละก์/ลัวะก์ ดม,​ เบาะฮ์ ดม
แปลว่า :ขายส่ง
អានថា : ខា៎យ ស៊ង់
ภาษาอังกฤษ : wholesale

ตัวอย่าง : ហាងនាងមានលក់ដុំស្បែកជើងគ្រប់ប្រភេទ។
อ่านว่า : ฮาง เนียง เมียน โละก์ ดม ซฺแบย์ก เจิง กรบ ปรอ เภท
แปลว่า : ร้านเธอมีขายส่งรองเท้าทุกชนิด
អានថា : រ៉ាន ធើ មី ខា៎យ ស៊ង់ រ៉ង ថាវ ធូក់ ឆៈនីត់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น