រំលោភបូក-รุมโทรม ภาษาเขมรวันละคำ เรียนภาษาไทย

Spread the love

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า รุมโทรม

ភាសាខ្មែរ : រំលោភបូក
อ่านว่า : รม โลภ โบก
แปลว่า : รุมโทรม
អានថា : រ៉ូម់ ស៊ោម

ឧទាហរណ៍ : ក្មេងៗសិស្សសាលា ៣នាក់ លួចគោយកទៅរំលោភបូក។
อ่านว่า : กฺเมง เซอะซาลา แบ็ย เนียะ ล๊วจ โก โยก โตว รมโลภ โบก
แปลว่า : เด็กๆ นักเรียน ๓คน ขโมยวัวไปรุมโทรม
អានថា : ដេក់ ណ័ក រៀន សាម ឃន់ ខៈមោយ វួ ប៉ៃ រូម់ ស៊ោម

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)

ความคิดเห็น