រនាត-ระนาด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : រនាត
อ่านว่า : โรเหนียด
แปลว่า :

ระนาด
អានថា : រ៉ៈណាត
ภาษาอังกฤษ : xylophone

ตัวอย่าง : ក្មេងៗចង់បានរនាតតូចៗ។
อ่านว่า : กฺเมงๆ จ็อง บาน โรเหนียด โตกจ์ๆ
แปลว่า : เด็กๆอยากได้ระนาดตัวน้อยๆ
អានថា : ដេក់ៗ យ៉ាក ដ់ាយ រ៉ៈណាត តួ ណ៑យៗ

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %