រទេះ-เกวียน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second
រទេះ-เกวียน ภาษาเขมรวันละคำ

រទេះ-เกวียน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : រទេះ
อ่านว่า : โรเต๊ะฮ์
แปลว่า : เกวียน
អានថា : គ្វាន
English : Cart

ตัวอย่าง : ធ្លាប់ឃើញតែរទេះគោ រទេះសេះ តែនេះមានរទេះឆ្កែ ហាហាហា!!
อ่านว่า : ทล็วบ เคิยญ์ แตย์ โรเต๊ะฮ์ โก  โรเต๊ะฮ์ เซะฮ์  แตย์ นิ่ฮ์ เมียน โรเต๊ะฮ์ ชแกย์ ฮ่าๆๆ
แปลว่า : เคยเห็นแต่เกวียนวัว เกวียนม้า แต่นี้มีเกวียนหมาด้วย ฮ่าๆๆๆ
អានថា :  ឃើយហ៊េនទែ់គ្វានវួ គ្វានម៉ា ទែ់នីមីគ្វានហ្មាដួយ ហាៗៗៗ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %