រត់-วิ่ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: រត់
อ่านว่า: รด
แปลว่า: วิ่ง
អានថា: វីង់
ภาษาอังกฤษ: to run

ตัวอย่าง: ខំប្រឹងបន្តិចទៅក្រែងរត់ទាន់គេ។
อ่านว่า: ค็อม ปเริง บ็อนเต๊กจ์ โตว กแรง รด ต็อน เก
แปลว่า: สู้หน่อยไป๊เผื่อวิ่งทันเขา
អានថា: ស៊ូណយ់ប៉ៃ ភឿវីង់ថាន់ខ៎ោវ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น