រកា-งิ้ว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : រកា
อ่านว่า : โรกา
แปลว่า : งิ้ว
អានថា : ងីវ អានបង្អូស
ภาษาอังกฤษ : Bombax ceiba

ตัวอย่าง : ដើមរកាមានបន្លាស្រួចៗច្រើនណាស់។
อ่านว่า : เดิว์ม โรกา เมียน บ็อน ลา ซฺรวกจ์ ๆ เจฺริว์น น่ะฮ์
แปลว่า : ต้นงิ้วมีหนามแหลมๆเยอะมาก
អានថា : ត់ុនងីវ់មីណ៎ាមល៎ែមៗយើៈម៉ាក

ความคิดเห็น