ម្អម-ผักอีออม ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ម្អម-ผักอีออม

ម្អម-ผักอีออม

ภาษาเขมร : ម្អម
อ่านว่า : ม-ออม
แปลว่า : ผักอีออม

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តសម្លម្ជូរដាក់ម្អម។
อ่านว่า : คญม โจว์ล เจิด ซ็อม ลอ มจู ดะก์ ม-ออม
แปลว่า :  ฉันชอบกินแกงส้มใส่ผักอีออม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %