ម្លេះ-จัง,แท้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ម្លេះ
อ่านว่า : มแล้ะฮ์
แปลว่า : จัง, แท้
អានថា : ចាំង, ធ៑ែ

ตัวอย่าง : ចេកអីធំម្លេះ?
อ่านว่า : เจก แอ็ย ธม มแล้ะฮ์
แปลว่า : กล้วยอะไรใหญ่แท้
អានថា : ក្លួយ់ អៈរ៉ៃ យ៉ៃ ចាំង

By : Admin Ny Rithy

ความคิดเห็น

Manatchaya Hongkaew

Next Post

ขำๆกับป้ายราคาครีมเขมร

Fri Feb 19 , 2016
Spread the love ឡេលាបក្លៀកអោយសក្រលៀន វាមិនមែនជារឿងងាយទេ ครีมทารักแร้ให้บริเวณใกล้เคียงอวัยวะเพศขาวขึ้นได้ คำว่า ក្រលៀន กรอเลียน หมายถึงไต อีกความหมายหนึ่งบริเวณใกล้เคียงอวัยวะเพศ ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,238 Related Posts:ជ្រក-หลบ แดดหรือฝน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃស្គម-ผอม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចាក់សាំង-เติมน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជោរ,នាច-ขึ้น,ลง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃទៅសួរសុចទុក្ខ-ไปเยี่ยม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: