ម្ជូរ-ของเปรี้ยว ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ម្ជូរ-ของเปรี้ยว ภาษาเขมรวันละคำ
ម្ជូរ-ของเปรี้ยว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ម្ជូរ
อ่านว่า : มะจู
แปลว่า : ของเปรี่ยว
ภาษาอังกฤษ : Sour fruits

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចង់ញ៉ាំម្ជូរដូចមនុស្សចាញ់កូន។
อ่านว่า : คญม จ็อง ญำ มะจู โดยจ์  โมนุฮ์ จัยญ์ โกน
แปลว่า : ฉันอยากกินแต่ของเปรี้ยวอย่างกับคนแพ้ท้อง

ความคิดเห็น

Next Post

10 ข้อคิดดี ๆ เพื่อชีวิตที่สดใส

Sat Sep 13 , 2014
Spread the loveอันนี้ชอบ…ขอแชร์ให้อ่านนะ… 1.ชีวิตพ่อแม่ให้มา (ถนอมหน่อย) 2.ทางเดินชีวิตเลือกเอง (ระวังหน่อย) 3.คู่ชีวิตหามาเอง (ทนเอาหน่อย) 4.เพื่อนคบกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ช่วยกันหน่อย) 5.ความสุขเป็นความรู้สึก  (ปรุงเอาหน่อย) ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 2,051 Related Posts:ជួប-พบ/เจอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃវិជ្ជាជីវៈ-วิชาชีพ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជិត-ใกล้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃបេះ-เก็บ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃមាន់បារាំង-ไก่งวง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចៀម-แกะ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: