ម្កាក់-มะกอก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ម្កាក់-มะกอก

ម្កាក់-มะกอก

ภาษาเขมร : ម្កាក់
อ่านว่า : มะกะ
แปลว่า : มะกอก
ภาษาอังกฤษ : spondias mombin

ตัวอย่าง : ហ៊ើយ! ចិតសំបកម្កាក់ទម្រាំតែរួច។
อ่านว่า : เฮย! เจิด ซ็อม บอก มะกะ ต็ม ร็วม แตย์ รวย์จ
แปลว่า : เฮ่ย ปอกเปลือกมะกอกกว่าจะเสร็จ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %