ម៉ូតូ-มอเตอร์ไซค์ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ម៉ូតូ-มอเตอร์ไซค์

ម៉ូតូ-มอเตอร์ไซค์

ภาษาเขมร : ម៉ូតូ
อ่านว่า : โม โต
แปลว่า : มอเตอร์ไซค์
ภาษาอังกฤษ : Motorcycle, Motorbike

ตัวอย่าง : ម៉ូតូយក្សមួយនេះធំដល់ហើយ។
อ่านว่า : โม โต เยียะ มวย นิ่ห์ ธม ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : มอเตอร์ไซค์ยักษ์อันนี้ใหญ่มากเลย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %