ម៉ូតូ-มอเตอร์ไซค์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ម៉ូតូ
อ่านว่า : โมโต
แปลว่า : มอเตอร์ไซค์
អានថា :  ម៉តឺសៃ
ภาษาอังกฤษ : Motorcycle

ตัวอย่าง : នេះគឺម៉ូតូអ្នកណា?
อ่านว่า : นิฮ์ กือ โมโต เนียะนา
แปลว่า : นี่คือมอเตอร์ไซค์ใคร
អានថា : នីឃឺម៉តឺសៃខ្រៃ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %