ម៉ូតសក់-ทรงผม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ម៉ូតសក់
อ่านว่า : โมดเซาะก์
แปลว่า : ทรงผม
អានថា : ស៊ង់ផ៎ុម
ภาษาอังกฤษ : Hair style

ตัวอย่าง : ឃើញម៉ូតសក់ក្មេងៗហើយអស់សំណើច។
อ่านว่า : เคิงญ์ โมด เซาะ กเมงๆ เฮิว์ย เอาะฮ์ ซ็อม นอยจ์
แปลว่า : เห็นทรงผมเด็กๆแล้วขำ
អានថា : ហេន់ស៊ង់ផ៎ុមដេក់ៗលែ់វខ៎ាំ

ความคิดเห็น