ម៉ត់-ละเอียด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

image

ภาษาเขมร : ម៉ត់
อ่านว่า : ม็อด
แปลว่า : แหลก, ละเอียด
អានថា : លែក, ឡៈអៀត
ภาษาอังกฤษ : be fine as powder
Listen :

ตัวอย่าง : បុកគ្រឿងឲ្យម៉ត់ណា។
อ่านว่า : บกเกรือง ออย ม็อด น่า
แปลว่า : ตำเครื่องให้แหลกนะ
អានថា : តាំឃ្រឿងហៃ់លែកកន់ណះ

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %