មោទនភាព-ความภูมิใจ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
មោទនភាព-ความภูมิใจ

មោទនភាព-ความภูมิใจ

ภาษาเขมร : មោទនភាព
อ่านว่า : โหมด เตียะ​ เนียะ เผียบ
แปลว่า : ความภูมิใจ
ภาษาอังกฤษ : Proud

ตัวอย่าง : ពួកយើងមានមោទនភាពដែលបានកើតជាកូនខ្មែរ។
อ่านว่า : ปัวะก์ เยิง เมียน โหมด เตียะ เนียะ เผียบ แดย์ล บาน เกิว์ด เจีย โกน คแมย์
แปลว่า : พวกเรามีความภูมิใจที่ได้เกินเป็นลูกคนเขมร

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %