មេភ្លៀង-แมงเม่า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

image

ภาษาเขมร : មេភ្លៀង
อ่านว่า : เม ภฺเลียง
แปลว่า :แมงเม่า
អានថា : មែងម៉ៅ
ภาษาอังกฤษ : termite fly

ตัวอย่าง : ខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមេភ្លៀងរង្គោះស្លាបហើយដើរបន្តកន្ទុយគ្នា?
อ่านว่า : คญม ชฺงอวล์ ทา แฮย์ด อฺแว็ย บาน เจีย เม ภฺเลียง รงโก๊ะฮ์ ซฺลาบ เฮิว์ย ดาว บ็อน ตอ ก็นตุย คฺเนี้ย?
แปลว่า : ฉันสงสัยว่า ทำไมแมงเม่าสละปีกแล้วเดินต่อหางกัน
អានថា : ឆ៎ាន់ស៊៎ង់ស៎ៃវ៉ា ថាំម៉ៃមែងម៉ៅសៈឡៈពីកល៑ែវឌើនតហាងកាន់

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %