មេដឹកនាំ-ผู้นำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : មេដឹកនាំ
อ่านว่า : เม เดิก น็วม
แปลว่า :ผู้นำ
អានថា : ភូ់ ណាំ
ภาษาอังกฤษ : Leader

ตัวอย่าง : មានមេដឹកនាំល្អ ប្រទេសជាតិរីកចម្រើន។
อ่านว่า : เมียน เม เดิก น็วม ละออ  ปรอ เตะฮ์ เจียด รีก จ็อม เริว์น
แปลว่า : มีผู้นำดี ประเทศชาติจะเจริญ
អានថា : មី ភូ់ ណាំ ឌី  ប្រៈធេត ឆាត ចៈ ចៈរើន

Admin : Rithy

ความคิดเห็น