មើលងាយ-ดูถูก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมรวันละคำ เรียนภาษาไทย

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า

ភាសាខ្មែរ : មើលងាយ
อ่านว่า : เมิลเงียย
แปลว่า : ดูถูก
អានថា : ឌូធូក
English : to look sb down

ឧទាហរណ៍ : ស្គាល់រសជាតិគេមើលងាយនៅ?
อ่านว่า :<!–more–> สฺก็อล โระฮ เจียด เก เมิล เงียย เนิ้ว ?
แปลว่า : รู้รสชาติเขาดูถูกยัง
អានថា : រូរត់ឆាតខោវឌូធូកយ៉ាំង

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)

ความคิดเห็น