មុន-สิว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : មុន
อ่านว่า : มุน หรือ มน
แปลว่า :สิว
អានថា : ស៊៎ីវ
ภาษาอังกฤษ : acne, pimple

ตัวอย่าง : កុំគេងយប់ជ្រៅពេកណា ប្រយ័ត្នកើតមុន។
อ่านว่า : กม เกง ยบ จฺโรว เปก น่า ปรอยัด เกิว์ด มน
แปลว่า : อย่านอนดึกมากน่ะ ระวังสิวขึ้น
អានថា : យ៉ាណនឌឺក់ម៉ាកណះ រៈវ៉ាំងស៊៎ិវឃឺន់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น