មឹក-ปลาหมึก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
មឹក-ปลาหมึก ภาษาเขมรวันละคำ

មឹក-ปลาหมึก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មឹក
อ่านว่า : หมึก, เหมิก, มึก, เมิ่ก
แปลว่า : ปลาหมึก
ภาษาอังกฤษ : Squid

ตัวอย่าง : អាកាសធាតុបែបនេះបើបានមឹកអាំងក្លែមស្រាបៀរពិតជាល្អ។
อ่านว่า : อาก๊ะฮ์สะเธียด แบย์บ นิ่ฮ์ เบิว บาน หมึก อัง กแลย์ม ซ-รา เบีย เปิ่ดเจีย ละออ
แปลว่า : อากาศอย่างงี้ถ้าได้ปลาหมึกย่างแกล้มเบียร์จะดีมาก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %