មី-มาม่า ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : មី
อ่านว่า : มี
แปลว่า : มาม่า
ภาษาอังกฤษ : instant noodles

ตัวอย่าง : អត់លុយទិញបាយញ៉ាំ បានជាញ៉ាំមីអញ្ចឹង។
อ่านว่า : อ็อด ลุย ติย์ญ บาย ญำ บาน เจีย ญำ มี อัย์ญ เจิง
แปลว่า : ไม่มีเงินซื้อข้าวกิน ถึงได้กินมาม่าอย่างงี้อ่ะ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %