មីឆា-ผัดมาม่า ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
មីឆា-ผัดมาม่า ภาษาเขมรวันละคำ

មីឆា-ผัดมาม่า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មីឆា, ឆាមី
อ่านว่า : มีชา, ชามี
แปลว่า : ผัดมาม่า
ภาษาอังกฤษ : Fried instant noodle

ตัวอย่าง : ឃើញមីឆាហើយនឹកបងប្រុសខ្ញុំ ព្រោះគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមីឆាណាស់។
อ่านว่า : เคิงญ์ มีชา เฮิว์ย เนิก บอง ปโร๊ะฮ์ คญม  ปโร๊ะฮ์ ก็วด โจวล์ เจิด ญำ มีชาน่ะฮ์
แปลว่า : เห็นผัดมาม่าแล้วคิดถึงพี่ชาย เพราะแกชอบกินผัดมาม่ามาก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %