មិនគួរ-ไม่ควร ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

เสียดาย
ภาษาเขมร : មិនគួរ
อ่านว่า : เมิน กัว
แปลว่า : ไม่ควร, ไม่น่า
អានថា : ម៉ៃឃួន, ម៉ៃណា់
ภาษาอังกฤษ :Should not

ตัวอย่าง : អ្នកមិនគួរភ្លេចពាក្យសន្យាយើងសោះ។
อ่านว่า : เนียะ เมิน กัว พฺเล็กจ์ เปียะ ซ็อน นฺยา เยิง เซาะฮ์
แปลว่า : คุณไม่น่าลืมสัญญาเราเลย
អានថា : ឃូន់ ម៉ៃឃួន លឺម សាន់យ៉ា រ៉ៅវ លើយ

ความคิดเห็น

Next Post

10 อิริยาบถอันตราย สำหรับพวก สว.ทั้งหลาย (grandpa) (grandma)

Wed Jul 15 , 2015
Spread the love 1.เอียงคอหนีบโทรศัพท์ อาจทำให้หมดสติ ถ้ามีลิ่มเลือดไปอุดก็ถึงขั้นเป็นอัมพาตได้ 2.นั่งยองนานๆ ทำให้ข้อเข่าพัง 3.เอี้ยวตัวไปหยิบของเบาะหลัง ทำให้กล้ามเนื้อและหลังที่ไม่ได้ตั้งตัวบิดเบี้ยวอย่างรุนแรง ทำให้บาดเจ็บที่ข้อไหล่ ปวดต้นคอ ปวดหลังร้าวรุนแรงจากหมอนรองกระดูกปลิ้นไปทับประสาท ขอให้หยุดรถแล้วหันไปทั้งตัวจะดีต่อสุขภาพมากกว่า 4.ยืนโดยไม่มีที่เกาะ 5.ก้มศีรษะออกกำลังกายทำให้ความดันเปลี่ยนปุบปับได้ โดยเฉพาะ”ความดันลูกตา”และความดันในสมอง 6. เดินนานใส่ส้นสูง กล้ามเท้าและน่องจะต้องทำงานหนัก กล้ามเนื้อหลังจะไม่ได้พักเลย 7.นั่งแช่น้ำร้อนในอ่าง อาจทำให้ความดันตกได้เพราะเส้นเลือดขยายตัวเพื่อคายความร้อน 8.นั่งคุกเข่านาน ข้อเข่าเสีย 9.ลุกจากที่นอนเร็ว ความดันโลหิตจะเปลี่ยนปุบปับเร็ว 10.ก้มและเงยเร็ว จะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะถึงขั้นคลื่นไส้อาเจียนได้ ยิ่งถ้ามีอาการน้ำในหู บ้านหมุนบ่อยๆ ควรพยายามหลีกเลี่ยง ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,593 Related Posts:ក្រ-จน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃបរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ…ចាំបាច់-ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជិត-ใกล้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជួប-พบ/เจอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជំពាក់លុយ-ติดหนี้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: