មាន-รวย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

Richภาษาเขมร : មាន
อ่านว่า : เมียน
แปลว่า :รวย, มี
អានថា : រួយ, មី
ภาษาอังกฤษ : Rich

ตัวอย่าง : គាត់មានខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : ก็วด เมียน คฺลัง น่ะฮ์
แปลว่า : ท่านรวยมากๆ
អានថា : ថាន់ រួយ​ ម៉ាកៗ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น