មាន់-ไก่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

image
ภาษาเขมร : មាន់
อ่านว่า : ม็อน, ม็วน
แปลว่า : ไก่
អានថា : កៃ
ภาษาอังกฤษ : chicken, hen, cock
Listen :

ตัวอย่าง : ផ្ទះខ្ញុំមានចិញ្ចឹមមាន់។
อ่านว่า : พฺเตียะ คญม เมียน เจ็งญ์ เจิม ม็วน
แปลว่า : บ้านผมไก่เลี้ยง
អានថា : បា់ន ភ៎ម់ មី កៃ លាង

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %