មាន់បារាំង-ไก่งวง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second


ภาษาเขมร: មាន់បារាំង
อ่านว่า: ม็อน บารัง
แปลว่า: ไก่งวง (ไก่ฝรั่ง)
អានថា: កៃងួង
ภาษาอังกฤษ: Turkey

ตัวอย่าง: អ្នកណាមានកូនមាន់បារាំងទេ ខ្ញុំចង់ចិញ្ចឹមដល់ហើយ។
อ่านว่า: : เนียะนาเมียนโกนม็อนบารังเต๊ คญม จ็อง เจ็งญ์ เจิม ด็อบ เฮย
แปลว่า: ใครมีลูกไก่งวงอยู่บ้าง ผมอยากเลี้ยงจัง
អានថា: ខ្រៃមីលូកកៃងួងបាង់ ភ៎ម់យ៉ាកលៀងចាំង

คือใครมีไก่งวงบ้าง มีลูกไหม แบ่งให้เลี้ยงหน่อยสิ สักสองตัว
By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %