មាន់ជល់-ไก่ชน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
មាន់ជល់-ไก่ชน

មាន់ជល់-ไก่ชน

ภาษาเขมร : មាន់ជល់
อ่านว่า : ม็วน โจ็ว์ล
แปลว่า : ไก่ชน
ภาษาอังกฤษ : Cock

ตัวอย่าง : នឹកឃើញកាលពីនៅក្មេង ខ្ញុំចូលចិត្តចាប់មាន់ឲ្យជល់គ្នា។
อ่านว่า : เนิก เคิย์ญ กาว์ล ปี เนิว กเมง   คญม โจว์ล เจิด จับ ม็วน โอว์ย โจ็ว์ล กเนีย
แปลว่า : คิดถึงสมัยเด็ก ผมชอบจับไก่ให้ชนกัน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %