មធ្យមភាគ-ค่าเฉลี่ย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ภาษาเขมร : មធ្យមភាគ
อ่านว่า : มัธยมะเพียะก์
แปลว่า : ค่าเฉลี่ย
អានថា : ខា់ ឆៈលៀ
English : average

ตัวอย่าง : មធ្យមភាគលទ្ធផលពិន្ទុប្រលងថ្នាក់ជាតិថៃ។
อ่านว่า :มัธยมะเพียะก์ ลัดทะพอล เปินตุ ปรอลอง ทนะ เจียด ไทย

แปลว่า : คะแนนเฉลี่ยผลสอบระดับชาติไทย
អានថា : ខៈនែនឆៈលៀភន់សបរៈដាប់ឆាតថៃ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %