មង្ឃុតព្រៃ คนเขมรเขาเรียก มงฆุดเปร็ย คนไทยเรียก มังคุดป่า

Read Time:0 Second

SONY DSC

ริมทางหลวงหมายเลข 5 เขตจังหวัดกำปงฉนังท่านจะเห็นเขาวางขาย เป็นผลไม้ป่า

dsc01688

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %