ភ្លើងស្តុប-ไฟแดง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ភ្លើងស្តុប-ไฟแดง

ភ្លើងស្តុប-ไฟแดง

ภาษาเขมร : ភ្លើងស្តុប
อ่านว่า : เพลิง ซะต๊บ
แปลว่า : ไฟแดง
ภาษาอังกฤษ : Traffic Light

ตัวอย่าง : ឃើញភ្លើងស្តុបនេះហើយវិលមុខ មិនដឹងជាត្រូវមើលមួយណា។
อ่านว่า : เคิย์ญ เพลิง ซะต๊บ นี่ฮ์ เฮิว์ย เวิว์ล มุก  เมิน เดิง เจีย ตโรว เมิว์ล มวย นา
แปลว่า : เห็นไฟแดงนี้แล้วเวียนหัว ไม่รู้จะต้องดูอันไหน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %